Д-р Лиляна Йорданова - Специалист акушер гинеколог в Русе


Начало За мен
Д-р Лиляна Йорданова


Д-р Лиляна Йорданова е завършила Медицински Университет "Параскев Стоянов" Варна 2003г.
От 2004г. е част от екипа на АГ комплекс към УМБАЛ "Канев".
Придобила е специалност "Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина" 2009г.

Допълнителна квалификация:

- Сертификат "Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството" 2014г.
- Завършени теоретични обучителни курсове, организирани от FMF-The Fetal Medicine Foundation
*The 11-13 Weeks Scan
*Basic fetal echocardiography